FOTOALBUM 1876

Detta fotoalbum lät konsuln fotograf Hansson? ta sommaren 1876 och gav sina familjemedlemmar var sitt album i gåva till jul. Noteringarna är från Sigrid Göransson och nedtecknades av Tord Krey, då Sigrid besökte Karlskoga 1954. Albumet innehåller 17 bilder i formatet ca 10x14 cm. Här är 9 bilder medtagna. Bild 10 är en separat bild tagen 1881.

Tekniska data.
Bilderna som visas är gjorda för webbvisning, ca 30 kb stora. De kan även laddas ner i bättre upplösning i jpg-format genom att klicka på Ladda bild. Denna upplösning tillåter en acceptabel skärpa vid utskrift på A4.

 

1. "Konsulgården"
Bl.a. Konsuln och Elisabeth Göransson

Ladda bild 280 kb

2. "Konsulgården"
Fr. vänster: Hildur Berg, Elisabeth Göransson, Anna och Albert Göransson
Ladda bild 296 kb
5. Till höger: Storgatan 1, nuvarande Gästgården.
Ladda bild 293 kb
7. Fn bruksgård

Ladda bild 248 kb

10. Utsikt fr. tornet på gamla skolan
I bakgrunden Storgatan.

Ladda bild 240 kb

13. Utsikt fr. tornet på gamla skolan
Kanalen

Ladda bild 242 kb

14. Utsikt fr. tornet på gamla skolan

Ladda bild 231 kb

16. Skolan

Ladda bild 243 kb

  
17. Musikkåren
Nr 4 från vänster, skolläraren Samuelsson, var bas för musikkåren

Ladda bild 263 kb

  
Sandvikens tänstemannacorps 1881
Fr. vänster: Hr Weuer? korrespondent, kassör Björkman, ing Albert Göransson hyttingenjör, Konsuln, verkmästare CG Larson hammar och valsverk, ing Forsberg ritare, hr Emil Forsström bokhållare, ing Tord Magnuson tråddrageriet, hr And. Olson bokhållare, hr Essén (majorn) kemist och medieförvaltare (fd apotekare)

Ladda bild 205 kb